Sala de Xuntas

Sala de Xuntas (c) Sala de Xuntas

Equipamento

 • Ordenador portátil
 • Canón de vídeo
 • Pantalla:
  • Alto: 1,50 m
  • Ancho: 1,50 m
 • Encerado branco para rotuladores (100x125x10)
 • Conexión a internet (wifi)
 • Medidas da mesa: 5,20 m x 1,20 m

Capacidade

 • 16 persoas