Sala de Comisións N.º 1

Sala de Comisións N.º 1 (c) Sala de Comisións N.º 1

Equipamento

 • Ordenador portátil
 • Canón de vídeo
 • Equipo de videoconferencia
 • Pantalla:
  • Alto: 1,55 m
  • Ancho: 1,55 m
 • Encerado branco para rotuladores (100x125x10)
 • Conexión a internet (wifi)

Capacidade da mesa

 • 22/23 persoas