#ConversacoaUDC

#ConversacoaUDC

A Unidade de Divulgación Científica e Radio Coruña Cadena SER presentan o proxecto #ConversacoaUDC, unha iniciativa para divulgar entre o público en xeral as actividades investigadoras da universidade.

En formato de pequenos parladoiros ao redor dun café, diferentes investigadores e investigadoras da Universidade da Coruña darán a coñecer a súa actividade nunha linguaxe non especializada para espertar a curiosidade científica, compartir a súa paixón polo coñecemento e as colaboracións con outros/as científicos/as, expoñendo as actividades realizadas cos fondos que reciben.

Nese espazo queremos destacar a investigación, tanto nas ciencias experimentais como nas ciencias sociais e humanidades, para poñer en valor as vocacións pola docencia e a carreira investigadora.

Esta iniciativa ten previsto realizar catro charlas ao longo dos vindeiros tres meses, que terán lugar no café Santa Cruz, na rúa Padre Feijoo, nº 3 da Coruña.

O ciclo destas conversas comezou o xoves, día 10 de outubro, ás 19:30 h.

A docente Concepción Sánchez Blanco, da Facultade de Ciencias da Educación, abriu este ciclo e presentou a súa experiencia investigadora no campo das ciencias sociais onde traballa con nenos e nenas de curtas idades en contornos escolares. Indagou tamén sobre a relación desta actividade con aspectos vitais dos propios investigadores e investigadoras e os compromisos sociais que se adquiren nela. Reflexionou sobre a súa experiencia como coordinadora na UDC do proxecto Europeo Erasmus +: Interpreting Child-Centredness to Support Quality and Diversity in Early Childhood Education and Care, dirixido por Jan Georgeson e Verity Campbell-Barr.

A segunda conversa tivo lugar o xoves día 31 de outubro, a cargo do investigador Fernando Varela Puga, doutorando da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos. Presentou a súa experiencia no proxecto HORVITAL, a ciencia da destrución: un estudo para coñecer o comportamento de materiais e estruturas como pontes en situacións límite a partir de experimentos que baterán récords de Europa e do mundo. É membro do laboratorio do Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil (CITEEC) da UDC e neste proxecto, tamén da UDC, participan universidades de Baleares (UIB), Valencia (UPV) e Barcelona (neste caso a través da UPC que actúa como coordinadora).

A terceira conversa tivo lugar o xoves día 21 de novembro, ás 19:30 h.
O docente Carlos Gómez Rodríguez, da Facultade de Informática e do CITIC, presentou a súa experiencia investigadora no campo interdisciplinar da informática, lingüística e a intelixencia artificial coa súa conversa titulada Máquinas que entenden o noso idioma. Indagou sobre a busca para que as máquinas poidan comprender e utilizar as linguas humanas, concretamente os desafíos que na actualidade existen nesta área de investigación presentando os logros do proxecto FASTPARSE, no que se conseguiu, por exemplo, realizar neste ano os analizadores sintácticos mais rápidos e precisos que existen na actualidade.

A cuarta e derradeira conversa deste ano 2019 terá lugar o xoves día 12 de decembro, ás 19:30 h. A docente Patricia Faraldo Cabana, da Facultade de Dereito, presentará a súa experiencia investigadora no campo do dereito penal, coa súa conversa titulada Regulación dos delitos sexuais no Código penal: antes e despois da “Manada”. Indagará sobre a regulación dos delitos sexuais no noso país, analizando as súas virtudes e defectos ademáis de revelar a interpretación sexista dalgunhas sentenzas.

Pódense consultar os podcast realizados por Radio Coruña Cadena SER das anteriores intervencións deste ciclo nas seguintes ligazóns: