PEUDC_D6

Os PEUDC_D6* son documentos intermedios da fase de determinación dos obxectivos xerais para cada unha das áreas estratéxicas, que culminou no documento “PEUDC_D7: Cadro de mando”.

No proceso de elaboración do PEUDC_D7 os principais documentos xerados foron os seguintes: