Eleccións órganos colexiados 2014

Resolución reitoral do 30 de outubro do 2014, pola que se convocan eleccións de representantes no Claustro, xuntas de centro e consellos de departamento

Censos provisorios

  • Solicitude de rectificación do censo (prazo aberto ata o 7 de novembro ás 14 h)

Resolución de recursos e solicitudes de rectificación do censo electoral provisorio acordada na reunión da Comisión Electoral Central do 12 de novembro de 2014

Censos definitivos

Informe de representantes

Formulario para a presentación de candidaturas (prazo aberto do 14 de novembro ao 18 de novembro de 2014 ás 14 h)

Proclamación provisoria de candidaturas

Acordo da Comisión Electoral Central do 27 de novembro pola que se ordea a publicación da resolución dos recursos e solicitudes de rectificación da proclamación provisoria de candidaturas

Proclamación definitiva de candidaturas

Instrucións para realizar o voto electrónico

Criterios de utilización electoral das listaxes institucionais de correo electrónico

Información complementaria para votantes

Escrutinio

Recibos de votación

Proclamación provisoria de candidaturas electas

Formulario de solicitudes de rectificación da proclamación provisoria de candidaturas electas

Proclamación definitiva de candidaturas electas