Censos definitivos

Eleccións ao Claustro Universitario

Eleccións dos representantes nas xuntas de centro

Eleccións dos representantes nos consellos de departamento

Representantes do estudantado no Comité de Dirección da Escola Internacional de Doutoramento