Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Recoñecemento de materias de licenciaturas para os graos

 

Se non rematou os estudos dunha licenciatura en filoloxía da UDC e desexa cursar unha titulación de grao, pode solicitar que se lle recoñezan as materias que figuran superadas no seu expediente.

Pode consultar máis abaixo as táboas de equivalencia das materias.

Será necesario solicitar la admisión a través de www.ciug.gal

 

Recoñecemento de materias

Táboas de equivalencia:
    Español  |  Galego e Portugués  |  Inglés

 

Se ten algunha dúbida, pode dirixirse á administración do centro.