Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Normativa académica · Graos

Normativas académicas específicas da Facultade de Filoloxía

  1. Regulamento do Traballo de Fin de Grao (inclúe os anexos que deben ser cubertos e entregados).
  2. Recoñecemento de materias das licenciaturas nas titulacións de graos: aquí pode atopar as equivalencias de materias das licenciaturas nos novos graos, para o caso de que queira adaptar o seu expediente nunha licenciatura e matricularse nunha titulación de grao.
  3. Cadros de recoñecemento (validación) de materias entre os distintos graos. Para adaptar o seu expediente dun grao cursado na Facultade de Filoloxía da UDC para cursar outro.
  4. Normativa específica dos programas de simultaneidade.
  5. Regulamento sobre prelación de orde de exames
  6. Normativa sobre asignación e cambio de grupo

 

Normativa académica xeral da UDC, de aplicación en todas as titulacións que se imparten na universidade. Tamén se recollen aquí decretos e outras disposicións.

Normativas, prazos e outra documentación de interese, na páxina web da administración da facultade.