Orientación laboral: ligazóns de interese

 

Esta información foi elaborada a partir dos materiais utilizados por Silvia Muíño Naveira no obradoiro "Formación e emprego" e doutros tamén empregados nas Xornadas de Orientación Laboral de 2012 do centro, co obxectivo de que o alumnado da Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña poida acceder a un conxunto alargado de fontes de información útil tanto para a continuidade da súa formación como para a súa integración laboral (estadías, bolsas e contratos de estudo e/ou investigación, así como convocatorias e contactos de vario tipo).

As ligazóns ás institucións públicas e privadas referidas abaixo orientan o alumnado nos campos profesionais atendidos na súa formación na Facultade de Filoloxía (lingüístico, literario, editorial, do ensino, da tradución, da comunicación, da cultura, das relacións internacionais, …) e levan en conta as súas posibilidades de acceso aos espazos xeoculturais vehiculados nas linguas presentes na súa formación nos graos (nomeadamente ao inglés, o castelán e o galego-portugués).

• No mundo
• Na Unión Europea
• En España
• En Portugal
• No Brasil
• Na Galiza
• Na Universidade da Coruña (UDC)
• Na Facultade de Filoloxía
• Leitorados para persoas tituladas na UDC

   Convocatorias da Oficina de Relacións Internacionais da UDC

   Convocatorias da Facultade de Filoloxía

   Convocatoria do Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística

   Convocatorias do Departamento de Filoloxía Inglesa

• Procurar emprego

   Algunhas asociacións

   Algunhas empresas

   Algúns documentos