Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Administración do centro

Na administración do centro realízanse, entre outras, as seguintes xestións administrativas:

  • Matrícula en graos e mestrados
  • Tramitación de certificacións 
  • Tramitación de títulos
  • Cambios de titulación
  • Recoñecemento de materias

 

Localización: Edificio principal, andar 0

Horario de atención ao público:
     8.30-14.30 horas
     Xuño a setembro: 9.15-14.15 horas

Persoal
Nome Posto Correo-e Extensión

María I. Silva Pais

Lucía Rodríguez Seco

Cristina Fernández Janeiro

Administradora

Posto base

Posto base 

administracion.filoloxia@udc.es

administracion.filoloxia@udc.es

administracion.filoloxia@udc.es

1717

1714

1715

Mª del Carmen Crespo Faraldo

Francisco Prieto Pernas

Xefa do negociado de asuntos económicos

Posto base no negociado de asuntos económicos

eco5040@udc.es

eco5040@udc.es

1716

1716

Begoña García Vila Secretaria de dirección (decanato) admifil@udc.es 1833