Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación (UADI)

 

Da soporte administrativo aos departamentos e grupos de investigación adscritos ao Centro.

Ocúpase tamén de trámites relativos ao doutoramento: información, admisión nos programas, etc.

 

Localización: Edificio de departamentos, 1.º andar

Contacto: tel. 881 011 836  (extensión interna: 1836)

Correo electrónico: uadi.filoloxia@udc.es

 

Horario de atención ao público:
     8.30-14.30 horas
     Xullo e agosto: 9.00-14.30 horas

 

Persoal
Nome Posto Correo-e Extensión

Ana Sánchez Varela

M.ª Carmen Vázquez Méndez

Xefa de negociado

Secretaria administrativa

uadi.filoloxia@udc.es

uadi.filoloxia@udc.es

1893

1836