Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Licenciaturas  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


 

NOVAS (Curso 2014/2015)

Actividades, axudas, bolsas, convocatorias...

 

Mestrados. Admisión. Solicitudes admitidas e excluídas. Listaxes definitivas. MILA | MIEIA/iMAES

Graos. Simultaneidade. Admisión en 3º. Prazas vacantes

Graos. Simultaneidade. Admisión en 3º. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas e listaxe de agarda

Graos. TFG. Convocatoria de defensa xullo 2015. Gr. en Español | Gr. en Inglés | Gr. en Galego e Port.

Mestrados. TFM. Convocatoria de defensa xullo 2015. MIEIA/iMAES | MILA | MLCD

3ª convocatoria mobilidade Erasmus+ e bilateral para o curso 2015/2016. Información e acceso á solicitude.

• Erasmus prácticas. Convocatoria aberta.

No galego cabe o mundo. Vídeos dos participantes en UDCTv

Mestrados. Admisión. Solicitudes admitidas e excluídas. Listaxes provisorios. MIEIA/iMAES | MILA

Obradoiro. BilinSig. Bilingüismo lengua de signos / lengua oral: retos y perspectivas. 17-18 xullo 2015. Programa

Workshop on Spanish Learner Corpus Research. Martes 14 xullo 2015. Programa

Graos. TFG. Convocatorias de defensa xuño 2015.  Gr. en Gal. e Port. | Gr. en Esp. | Gr. en Ing.

Mestrados. TFM. Convocatorias de defensa xuño 2015. MIEIA | MLCD

Horarios curso 2015-2016. Véxase cada grao ou programa de simultaneidade

Programas de simultaneidade. Incorporación en 3º. Prazos e impreso de solicitude de admisión para o curso 2015-2016

3ª convocatoria de prácticas externas Graos 2014/2015. Novo prazo.

Mestrado Interuniv. en Estudos Ingleses Avanz. Listaxe definitiva de solicitudes de sistemas universitarios estranxeiros admitidas e excluídas

Mestrado Interuniv. en Lingüística Aplicada. Admisión. Listaxe definitiva de solicitudes alleas ao espazo europeo admitidas e excluídas

Conferencia. M.ª Isabel González Rey:  Elaboración de un diccionario didáctico fraseográfico. 3 de xuño, 13 h, Salón de graos

2ª convocatoria Erasmus+ e bilateral para o curso 2015/2016. Resolución definitiva.

• 3ª convocatoria de prácticas externas Graos 2014/2015. Información.

• Comisión de Cultura. Resolución definitiva da 2ª convocatoria de axudas.

Mestrado Interuniv. en Estudos Ingleses Avanz. Listaxe provisoria de solicitudes de sistemas universitarios estranxeiros admitidas e excluídas

Mestrado Interuniv. en Lingüística Aplicada. Admisión. Listaxe provisoria de solicitudes alleas ao espazo europeo admitidas e excluídas

Licenciaturas. Exames extraordinarios de cursos extinguidos

Mesa redonda "Visión alternativas do Día das Letras". 13 de maio, 13-14 horas.

Bolsas do Ministerio para alumnado Erasmus no curso 2015/2016. Solicitudes até o 29 de maio.

Declaración dos decanatos de letras a favor da universidade pública

XXII Premio de Creación Literaria e Ensaio. Fallo do xurado: 13 de maio, 13.00 h, Salón de Graos.

Conferencia. Luiz Ruffato: Uma literatura na periferia do mundo. Xoves 7 de maio, 12.30 h, sala Carvalho Calero

Licenciaturas. Normativa e prazos para incorporación a graos

Conferencias sobre o DRAE

Premiadas Laura López Drusetta e Andrea Maceiras, doutorandas da Facultade de Filoloxía

Encontro "Novas tendencias na investigación lingüística no espazo galego-portugués". Fac. de Filoloxía, 8 de maio de 2015

VIII Campaña de transmisión de fondos bibliográficos. Biblioteca de la Facultad de Filología

Conferencia. Manuel González (RAG, USC): O labor de TERMIGAL. Mércores 22 abril, 13 h, Salón de Graos

Seminario internacional “Mary Hays and Women’s Biographies”, 22-24 de abril. Cartaz. Programa

Mestrado MILA. Comisión de selección e Criterios de baremación das solicitudes de admisión

• VII Premio de tradución científico-técnica. Convocatoria

Conferencias. New Trends in English Studies XI

• Malgorzata Godlewska, Ateneum University Gdansk, "Trauma Theory in Contemporary British Fiction", martes 14 abril, 12.00, aula 2.3
• Hadrian Lankiewicz, University of Gdansk, "Developing Language Awareness", martes 14 de abril, 12.30 h, aula 2.3
• Catherine Jaffe, University of Texas, "Gender Translation, and Eighteenth-Century Women Dramatists: Elizabeth Griffith and María Lorenza de los Ríos, Marquesa de Fuerte-Híjar", mércores 15 abril, 13.00 h, aula 2.5

Conferencia. J. C. Conde (Univ. Oxford): Confictos entre género y autoridad a fines del XV en Castilla: el caso de Teresa de Cartagena. Venres 17 abril, 13 h, Salón de Graos

Conferencia. L. Dávila: A idea do humor e a súa relación coa identidade galega. Xoves 16 de abril, 13 h, Salón de Graos

Comisión de Cultura. Segunda convocatoria de axudas 2015. Prazo aberto ata as 14 h do 30 de abril 2015

• No galego cabe o mundo. Maratón de lectura de textos traducidos para o galego. Convocatoria.

• XXII Premio de Creación Literaria e Ensaio. Convocatoria.

Grao dual en Inglés: UDC e University of South Wales (Reino Unido). Solicitudes admitidas.

Conferencias. Glosa de José Antonio Pascual. Mércores 25 de marzo, 9.30-19.00 h, Salón de graos

Ciclo de conferencias Ferramentas lexicográficas ao servizo do usuario na era dixital. Prof. María Teresa Sanmarco (USC), A pragmática en auxilio do dicionario: as palabras culturais na lexicografía italoespañola. Luns 23 de marzo, 11 h, aula 2.14

Graos. TFG. Adxudicación definitiva de liñas

Mestrados. TFM. Adxudicación definitiva de liñas.  MIEIA  |  MILA MLCD

Mobilidade internacional. Resolución definitiva da I convocatoria de mobilidade Erasmus+ e Bilateral para o curso 2015/2016

Conferencia. Prof. José Antonio Pascual (RAE), Las ventajas de un diccionario histórico. Mércores 25 de marzo, 13 h, Salón de graos

Ciclo de conferencias Ferramentas lexicográficas ao servizo do usuario na era dixital. Prof. María José Domínguez (USC), Perfil do usuario para o dicionario do século XXI. Xoves 19 de marzo, 13 h, Salón de graos

Comisión de Cultura. Resolución provisional da I convocatoria de axudas 2015.

Ciclo de conferencias New Trends in English Studies XI. Prof. Kevin Mills, "Shakespeare's As You Like It". Xoves 19 de marzo, 10.30 h, aula 2.5.

Doble-grao en Inglés: UDC e University of South Wales (Reino Unido). Prazo aberto. Sesión informativa: xoves 19 de marzo, 9.45 h, aula 2.7.

• Graos. Prácticas extracurriculares. Resolución segunda convocatoria 2014/2015

Mestrados. TFM. Asignacion provisoria de liñas. Composición dos tibunais. MLCD | MIEIA | MILA

Doutoramento. 2.º período de admisión. Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas. Estudos Ingleses | Estudos Literarios

Mestrados. Prácticas. Listaxes definitivas de adxudicacións. MIEIA | MILA

Graos. Prácticas externas. Segunda convocatoria

Seminario "Cultura galega e edicion na Arxentina". Luns 16 marzo 2015, 11 h, Sala Carvalho Calero

Mestrados. TFM. Asignacion provisoria de liñas. Composición dos tibunais. MLCD | MIEIA | MILA

Graos. TFG. Asignación provisoria de liñas. Composición dos tribunais

Doutoramento. 2.º período de admisión. Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas. Estudos Ingleses | Estudos Literarios

Mobilidade internacional. Resolución provisional da I convocatoria de mobilidade Erasmus+ e Bilateral para o curso 2015/2016

Conferencia: Séverine Grélois, "El canto de Orfeo: Garcilaso en Nápoles", xoves 12 marzo 2015, 12 h, Salón de graos

Doutoramento. 2.º período de admisión. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas. Estudos Ingleses | Estudos Literarios

Congreso estudiantil Canon, educación y literatura. 4-5 de marzo

II Xornada de Orientación Laboral 2014/2015. "Traballando coa comunidade xorda na aprendizaxe de linguas desde idades temperás" 4 de marzo.

Mestrados. Prácticas. Listaxes definitivas de adxudicacións. MIEIA | MILA

Mobilidade SICUE (intercambio en universidades españolas). Convocatoria aberta até o 27 de marzo.

Mestrados. Prácticas. Listaxes provisorias de adxudicacións. MIEIA | MILA

Mestrados. Prácticas. Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas. MIEIA | MILA

Graos. Prácticas externas. Segunda convocatoria.

Graos. TFG. Convocatoria de defensa (extraordinaria do 1.º cuadrimestre)

Mestrados. Prácticas. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas. MIEIA | MILA

Convocatoria para a subvención de actividades organizadas polo alumnado ou PDI

Mestrados. TFM. Liñas de traballo e datas de solicitude. MLCD | MIEIA | MILA

Graos. TFG. Liñas de traballo e datas de solicitude

Xornada de acollida para estudantes internacionais, Facultade de Filoloxía

Mestrados. Convocatoria de prácticas. MIEIA | MILA

Primeira convocatoria de prazas de mobilidade internacional para estudantes para o curso 2015/2016: Erasmus+ e Bilateral. Información e solicitude. Data límite: 13 febreiro 2015. Reunións informativas: Campus de Elviña, Zapateira, Serantes, Esteiro, Facultade de Filoloxía

Graos. TFG. Asignación definitiva de liñas de traballo

Graos. Prácticas extracurriculares. Resolución

O profesor Alberto Sucasas, galardoado co XV Premio de Ensayo Miguel de Unamuno

Ciclo de Cine Australiano / Australian Film Season. Organizado pola Fac. de Filoloxía no Fórum Metropolitano. 4-20 decembro 2014

Graos. TFG. Datas de publicación e adxudicación de liñas, entrega e defensa (convocatorias de xuño e xullo 2015)

Mestrados. TFM. Datas de publicación e adxudicación de liñas, entrega e defensa (convocatorias de xuño e xullo 2015). MIEIA | MILA | MLCD

Graos. Prácticas extracurriculares. Convocatorias

Plano Estratéxico da Facultade de Filoloxía 2014-2020. Proposta provisoria

• Eleccións á dirección do Departamento de Filoloxía Inglesa. Convocatoria | Censo provisorio | Censo definitivo | Proclamación provis. candidatura | Proclam. definitiva | Proclam. provis. electo | Proclam. definitiva

Mobilidade internacional. Xornada informativa para futuros Erasmus da Facultade. 25 de novembro, 13.00 h, Salón de Graos.

Encontro cos creadores do filme A Esmorga. Fac. de Filoloxía, Salón de Graos, xoves 20 de novembro, 12 h

Mobilidade internacional. Resolución de prazas da 3ª convocatoria aberta (14/11/2014)

Leticia Blanco, Ánxela Lema e Verónica Baldomir, estudantes da Fac. de Filoloxía, galardoadas no II Concurso de Traballos Académicos con Perspectiva de Xénero Ángeles Alvariño

Obradoiro de orientación laboral. Fac. de Filoloxía, Salón de graos, 12 de novembro, 9 h

VI Premio de tradución da Fac. de Filoloxía. Resolución

Graos. Prácticas extracurriculares. Convocatorias

Graos. TFG. Asignación definitiva de liñas de traballo

Premios extraordinarios de graos e licenciaturas. Convocatoria e impreso de solicitude | Regulamento

• Conferencia. Leonardo Campillos Llanos: ¿Qué caracteriza a la interlengua del español oral no nativo?, 29 outubro, 12 h, aula 2.2

II Workshop da Rede de Lexicografía. Mesa redonda: Os dicionarios do século XXI, 29 outubro, 12.30 h, aula 1.6

I Xornada de orientación laboral (2014/2015), Profesións para filólog@s: desde a contorna até a Comisión Europea. Mércores 29 de outubro, Salón de Graos, 13.00 h

Graos. TFG. Asignación provisoria de liñas de traballo

Graos. TFG. Convocatoria extraordinaria de defensa no 1.º cuadrimestre 2014/2015

Mestrados. TFM. Convocatoria extraordinaria de defensa no 1.º cuadrimestre 2014/2015

Seminario de investigación Novos ollares á literatura do século XIX, 29 outubro, 10 h, Sala Carvalho Calero. Programa

Doutoramento. Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas. Est. Ingleses | Est. Lingüísticos | Est. Literarios

Xosé Ramón Freixeiro Mato, catedrático da área de Filoloxías Galega e Portuguesa, galardoado co Premio da Crítica Galicia 2014

Mestrados. 3.º período de admisión. Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas. MIEIA | MILA | MLCD

Conferencia. Alberto Ruiz de Samaniego, Maurice Blanchot: pensamiento y literatura, 15 outubro, 12 h, Salón de Graos

• Ciclo de conferencias. New Trends in English Studies X

· Teresa Caneda Cabrera, Textual and Cultural Negotiations in the Translation of Modernism: The Case of Katherine Mansfield, 17 outubro, 12 h, aula 2.3
· Laura Lojo Rodríguez, ‘In a Glass Darkly’: Science, Technology and the Gothic Tradition in Mary Shelley’s Frankenstein, 21 outubro, 11 h, aula 2.2

· Alejandra Moreno, Critical Thinking in the Making. The Poet/Critic from Sidney to Coleridge, 22 outubro, 9 h, aula 2.3
· John Rutherford, Alegrías da tradución: Nimbos de Díaz Castro, 28 outubro, 11 h, aula 2.2

Axudas para a matrícula en mestrados e para inicio de estudos universitarios sen as condicións das bolsas do MECD

Mestrados. 3.º período de admisión. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas. MIEIA | MILA | MLCD

Doutoramento. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas. Est. Ingleses | Est. Lingüísticos | Est. Literarios

Doutoramento. Renovación das inscricións en programas antigos

• Eleccións á dirección do Departamento de Filoloxía Inglesa. Convocatoria | Censo provisorio

Exames de graos. Convocatoria adiantada de decembro

• Charla-coloquio. Renata Soskey: On women in Teixeiro prison, and singing the blues. Salón de graos. Mércores 1 outubro, 13.15 h

Licenciaturas. Calendarios de exames

Plano Estratéxico da Facultade de Filoloxía 2014-2020. Proposta provisoria

Traballos fin de grao. Liñas de traballo. Curso 2014-2015

• Xornadas Fiesta y relaciones literarias. Fac. de Filoloxía, 19, 25 e 26 setembro 2014. Programa xeral | Programa 19 setembro | Programa 25 e 26 setembro

Conferencias. Jukka Havu: "El pasado reciente en algunas lenguas europeas (español, francés, inglés, italiano, rumano, finés" e "La política lingüística en Finlandia. Fac. de Filoloxía, 22 setembro, 10 h, aula 2.1 e 24 setembro, 13 h, Sala de graos

Conferencia. Sofía Kantor: "Los peligros del mar: Berceo y Meendinho". Fac. de Filoloxía, 22 setembro, 11 h, sala 2.13

Mestrados. Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas. MIEIA | MILA | MLCD

O proxecto GLOSSA, dirixido polo prof. Manuel Ferreiro, galardoado co Premio de Investigación Concepción Arenal

Convocatoria de defensa de TFM. MLUP

 Graos. Asignación de grupos de docencia. Gr. en Español | Gr. en Galego e Port.Gr. en Inglés

Seminario Feminismo, xénero e estudos queer. Fac. de Filoloxía, 23-25 setembro 2014. Programa

• Mobilidade internacional. Terceira convocatoria aberta

• VI Premio de tradución da Facultade de Filoloxía. Convocatoria

Horarios e exames do curso 2014-2015. Grao Español | Gr. Galego e Port. | Gr. Inglés | MIEIA | MILA | MLCD

 Graos. Asignación de grupos de docencia. Gr. en Espanol | Gr. en Galego e Port.Gr. en Inglés

Mestrados. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas. MIEIA | MILA | MLCD

Seminario Feminismo, xénero e estudos queer. Fac. de Filoloxía, 23-25 setembro 2014. Programa

Xornadas de acollida para estudantes de primeiro. Arrancan o 8 de setembro, ás 9.00

Mobilidade internacional. Terceira convocatoria aberta

Mestrados. Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas. MIEIA | MILA | MLCD

Horarios e exames do curso 2014-2015. Grao Español | Gr. Galego e Port. | Gr. Inglés | MIEIA | MILA | MLCD

• VI Premio de tradución da Facultade de Filoloxía. Convocatoria

Horarios e exames do curso 2014-2015. Grao Español | Gr. Galego e Port. | Gr. Inglés

Mestrado Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións. Comisión de selección e criterios de baremación das solicitudes de admisión

• Mestrados. Listaxe definitiva de solicitudes alleas ao sistema universitario español admitidas e excluídas.

M. Lingüística Aplic. | M. Literatura, Cult. e Divers.

Mestrado Universitario en Lingüística Aplicada. Comisión de selección. Criterios de baremación das solicitudes de admisión

Máster en Literatura, Cultura e Diversidade. Criterios de baremación de solicitudes de admisión

Mestrado Universitario en Lingüística Aplicada. Comisión de selección. Criterios de baremación das solicitudes de admisión

Máster en Literatura, Cultura e Diversidade. Criterios de baremación de solicitudes de admisión

 

 

Curso 2013-2014

Curso 2012-2013