Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Convocatoria adiantada de defensa de TFG e TFM en outubro de 2019

 

A Comisión de Organización Académica da Facultade de Filoloxía na súa sesión do 24 de xullo de 2019 acordou realizar unha convocatoria adiantada de defensa de TFG e TFM no mes de outubro de 2019.