Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Inicio das clases

 

1. Na primeira semana do 2.o cuadrimestre (días 29 de xaneiro  a 1 de febreiro) só se impartirán as sesións de docencia expositiva.

2. Na seguinte semana (días 4-8 de febreiro) xa se leccio¬narán todas as modalidades (expositivas, interactivas e as dos grupos reducidos/TGR).

3. No caso das materias optativas non divididas en grupos, terá carácter expositivo a primeira que figurar nos horarios; nas opcionais divididas en grupos, a hora expositiva é a común.