Táboa de Equivalencias

 

 

Toda a información sobre Criterios Xerais de Equivalencia aparece recollida a continuación:

 

TABOAS DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS