Administración

Servizo encargado da xestión administrativa das cuestións académicas relativas ao estudiantado, desde o momento no que resulta admitido nalgún dos estudos que se imparten no centro ata que os finaliza.

Horario de atención ao público (1 outubro al 31 de maio): de luns a venres de 8:30 a 14:30h.

Horario de atención ao público (1 xuño al 30 de setembro): de luns a venres de 9:15 a 14:15h.

Procedementos