Mobilidade

Programas de desprazamentos nacionais e internacionais por razóns de estudo

Coordinador académico EUP

Héctor Quintián Pardo

Despacho 300

Coordinadora administrativa

Ana Pérez Ramos

Oficina de Relacións Internacionais - Ferrol

Erasmus+  é un programa da Unión Europea de axudas financeiras para os integrantes da comunidade universitaria, alumnos e persoal docente e de administración, a fin de fomentar a mobilidade de estudantes e a cooperación internacional no ámbito do ensino superior en toda a Unión Europea, ademais de progresar na transparencia e recoñecemento académico total entre os estudos e sistemas de cualificacións de todas as universidades da Unión Europea. 

Erasmus+ para estudantes

En que consiste?

Para poder participar nun intercambio Erasmus é necesario que exista un acordo previo entre ambas as universidades, devandito acordo define as Escolas/Facultades que participan, o número de estudantes e a duración dos intercambios. 

Desta forma, o programa Erasmus+ dáche a oportunidade de pasar un importante período de estudos noutro país e obter un recoñecemento académico dos estudos que se realizas na EUP e por tanto na Universidade da Coruña. Este recoñecemento farase de acordo co learning agreement (acordo de estudos) e a táboa de equivalencias de materias dos plans de estudos das universidades de orixe e destino, que o coordinador de relacións internacionais da EUP debe aprobar previamente.

Que ofrece Erasmus?

O proposito da Bolsa Erasmus non é financiar integramente a estancia no país de destino. A súa finalidade é a de poder financiar a viaxe e a diferenza do nivel de vida entre o país de orixe e o de destino. A bolsa Erasmus é incompatible con outras bolsas que proveñan da UE, aínda que é perfectamente compatible coas que o alumno poida recibir doutras institucións como as Bolsas de matrícula do Ministerio, da Xunta de Galicia, etc.

O estudante abona o importe da matrícula na universidade de orixe e goza de matrícula gratuíta na universidade de acollida, onde ten os mesmos dereitos e servizos que os estudantes locais, en igualdade de condicións. A universidade receptora deberá facilitar a información necesaria sobre os estudos ofertados, as posibilidades de aloxamento e os procedementos de inscrición.

Ademais, os alumnos que participen nun programa de intercambio académico recibirán de forma gratuíta un curso intensivo de formación no idioma requirido pola universidade de destino.

 

Oferta de prazas Erasmus do curso 2019/2020 para estudantes da Escola Universitaria Politécnica

Lista provisional de estudantes da EUP seleccionados na 4ª Convocatoria Erasmus. Curso 2019/2020

Lista definitiva de estudantes da EUP seleccionados na 4ª convocatoria Erasmus. Curso 19-20

Lista provisional de estudantes da EUP seleccionados na 4ª convocatoria - 2 curso 19-20

Lista definitiva de estudantes da EUP seleccionados na 4ª convocatoria Erasmus. Curso 19-20

Lista provisional de estudantes da EUP seleccionados na 1ª convocatoria ERASMUS. Curso 20-21

Lista definitiva de estudantes da EUP seleccionados na 1ª convocatoria ERASMUS. Curso 20-21

Erasmus+ para o persoal da universidade

STT

Bolsas de movilidade para persoal da UDC a institucións de ensino superior ou empresas, con fins de formación Erasmus+ STT:

Estas bolsas están pensadas para favorecer a mobilidade do persoal da UDC para completar a súa formación no ámbito da xestión, a administración e a transferencia de resultados e coñecemento.

 

STA

Bolsas de mobilidade docente STA:

Estas bolsas están concibidas para permitir ao PDI da UDC impartir clases nunha institución de educación superior socia no estranxeiro.

Programa de intercambio SICUE

SICUE é un programa de mobilidade nacional que permite que un estudante universitario realice parte dos estudos nunha universidade española distinta á súa, con garantías de recoñecemento académico, aproveitamento e adecuación ao seu perfil curricular.

O Programa SICUE é un sistema de intercambio, non unha bolsa. Adoitaba estar apoiado polas bolsas SENECA do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, pero desde o curso 2013-2014 non foron convocadas polo Ministerio.

 

Acceso á convocatoria para o programa de intercambio SICUE para o curso 2019/2020

 

Coordinador SICUE na EUP

Isabel Fernández Ibáñez

Subdirección de Infraestruturas e Relacións Exteriores