Plan de acción titorial (PAT)

Que é o PAT?

O Plan de Acción Titorial é un programa de atención e apoio ao estudante que ten como obxectivo facilitar a a súa integración na Universidade e dar a coñecer todas as posibilidades que esta lle ofrece.

Buscamos ofrecer a atención personalizada e comprometida do titor ou titora (docente na titulación), que consiste en orientar, guiar, informar e formar ao estudante nos diferentes aspectos da súa traxectoria académica, profesional e persoal, de modo que este alcance o maior nivel de desenvolvemento.

 

 

Coordinador do PAT na EUP

Que che ofrece o PAT na EUP?

icon-aula

 

Talleres

Iniciación ás ferramentas TIC da UDC para novos estudantes

icons-charla

 

Charlas

Información sobre mobilidades dentro dos programas Erasmus+ y Sicue

icon-fabrica

 

Formación

Actividades formativas enfocadas ao futuro laboral (entrevista traballo, ... )

icons-tutor

 

Tutorización

Orientación ao estudante no plano académico, social e institucional da UDC

icon-trabajo-en-equipo

 

Mentoring

Alumnos mentores para asesorar a estudantes de primeiro curso

icon-variacion

 

Diversidade

Adaptacións personalizadas para estudantes con necesidades especiais

 

 

Quen é o teu titor?

Atención á diversidade

  

Quen é o teu alumno mentor?

Para estudantes de 1º curso da Enx. Eléctrica:

Para estudantes de 1º curso da Enx. Electrónica Industrial e Automática: