Pádel CSC

Para poder beneficiarse das tarifas especiais nas instalacións colaboradoras coa Área de Deportes da UDC, todos os membros da Comunidade Universitaria deberán ser Abonados/as da Área de Deportes no presente curso académico e presentar a correspondente acreditación.

 

Pádel  de luns a venres (prezo por hora):

De 07:30 a 14:00 h.  8 €

De 14:00 a 19:00 h. 13,35 €

 

Máis Información: http://www.corunasportcentre.com/