DESTINATARIOS/AS DO PROGRAMA

O programa está destinado a formar en habilidades socio laborais a persoas con discapacidade cognitiva, que cumpran cos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos.
  • Ter agotada a etapa escolar.
  • Ter concedida unha cualificación de discapacidade cognitiva igual ou superior ao 33%.
  • Demostrar unha conduta social axustada.
  • Non presentar problemas significativos de saúde mental.
  • Posuír competencias básicas tales como: lectura, escritura e cálculo.
  • Autonomía persoal.
  • No ter superado as probas de acceso á universidade.