Central de Contratación do Estado

A Universidade da Coruña adheriuse ao sistema de contratación centralizada do estado (Central de contratación do estado), o que implica a subscrición de diferentes Acordos Marco coa Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación (DGRCC). Unha vez que se declara centralizado un servizo ou unha subministración, a competencia para contratalos correspóndelle á DGRCC e, independentemente da súa contía, é obrigatoria a contratación a través da Central de Compras das subministracións e dos servizos incluídos nos AM que subscriba a UDC, agás  no caso das Excepcións autorizadas pola DGRCC e da posibilidade de solicitar autorización á DGRCC para contratar de acordo coas normas xerais de competencia e procedemento polo propio órgano de contratación. Máis información.

Acordos Marco subscritos pola UDC

Acordo Marco 10/2012. Subministración de Equipos e software de comunicacións. Consulta o catálogo

Acordo Marco 13/2013. Subministración de servidores de propósito xeral e sistemas de almacenamento (Equipos e Software).  Consulta o catálogo