¿Que é o Concurso MECANO?

O MECANO é un concurso de robótica, promovido polo Campus Industrial de Ferrol da Universidade da Coruña (UDC) ,que permite aos xóvenes de E.S.O. e Bacharelato dos IES galegos achegarse de forma lúdica a tecnoloxía e a enxeñaría

Os obxetivos do MECANO

Os obxectivos a acadar son os seguintes:

 • Deseñar, crear, probar e programar robots autónomos e operados por controladores.
  • Planificación, chuvia de ideas e resolución de problemas.
  • Investigacion e habilidades técnicas
  • Colaboración e traballo en equipo
  • Aceptación das diferenzas e das ideas e contribucións dos demáis
 • Aplicar conceptos matemáticos e científicos do mundo real
 • Desenrrolar habilidades como a resolución de problemas, a colaboración e o traballo en equipo
 • Crear e liderar
 • Cooperar e participar
 • Demostrar o traballo en equipo, tanto dentro como fora da competición