Menú de usuario do sistema de xestión de PI

O menú de usuario do sistema de xestión de préstamo interbibliotecario (GTBib) permite:

  • Facer peticións de documentos
  • Ver o estado das súas peticións
  • Cambiar o contrasinal (sempre que non utilice as credenciais da UDC para acceder ao sistema)

 

menu_de_usuario