Apoio á aprendizaxe

aprendizaxe (c) 484 por 260

info

 

 

 

 

1. Recursos de información: recursos electrónicos por áreas; guías por categorías (de recursos electrónicos e de ferramentas de traballo); e outros catálogos.

2. Servizos de apoio: técnicas de estudo; como elaborar e presentar un traballo académico; formación e bolsas; e currículo e emprego.