SciFinder Scholar Web

Acceso:

Rede UDC (rexistro)

Rede UDC (acceso)

Información:

  • Materia: química e ciencias da saúde
  • Contido: referencias bibliográficas e resumos de artigos, patentes, actas de congresos, informes, teses e libros. Permite buscas por estrutura, substancias químicas ou reaccións, autor, palabra-clave, entidades, título da publicación, etc. Acceso a CAplus e a Medline. CAplus cobre a literatura química, enxeñaría química e áreas afíns; Medline, referencias de artigos de ciencias da saúde.
  • Cobertura: CAplus, 1907- ; Medline, 1958-
  • Idioma: inglés
  • Termos de uso: a Biblioteca da UDC dispón dun número ilimitado de licenzas desta base de datos; é dicir, non hai un límite de usuarios rexistrados concorrentes

Axuda:

Guía para o rexistro

Guía para o acceso

Titoriais