Frantext

Acceso

Información:

  • Materia: filoloxía
  • Contido: base de datos para a investigación sobre a lingua francesa a partir fundamentalmente de textos literarios, aínda que tamén constan outros técnicos e filosóficos
  • Cobertura: s.X-XXI
  • Idioma: francés
  • Termos de uso: a Biblioteca da UDC dispón dun número ilimitado de licenzas desta base de datos; é dicir, non hai un límite de usuarios concorrentes

Axuda:

Axuda na sección "Foire aux questions" da base de datos