AllThatStas

Acceso

Información:

  • Materia: economía e empresa
  • Contido: colección de preto de 100 bases de datos de estatísticas procedentes dalgunhas das fontes máis importantes (UNIDO, IMF, OECD, Eurostat, etc.) accesibles desde unha mesma plataforma de consulta.
  • Idioma: inglés
  • Termos de uso: a Biblioteca da UDC dispón dun número ilimitado de licenzas desta base de datos; é dicir, non hai un límite de usuarios concorrentes

Axuda:

Guía