Ciberindex

Acceso

Información:

 • Materia: ciencias da saúde
 • Contido: inclúe produción científica sobre coidados da saúde no espacio científico iberoamericano, tanto de contido clínico-asistencial en tódalas súas especialidades e de promoción da saúde, como con enfoques metodolóxicos, históricos, sociais ou culturais. Contén artigos de revistas científicas, libros, monografías e outros documentos, incluso materiais non publicados, cuxos contidos foron avaliados previamente por un comité de expertos. Inclúe:
  • CUIDEN Evidencia: referencias e artigos a texto completo sobre práctica baseada na evidencia.
  • CUIDEN Cualitativa: produción internacional sobre investigación cualitativa en saúde.
  • CUIDEN Humanitas: referencias e documentos a texto completo sobre historia e cultura dos coidados.
  • Hemeroteca Cantárida: inclúe revistas e fondos documentais a texto completo de interese para os coidados da saúde que teñen un contido eminentemente científico.
 • Idioma: español
 • Termos de uso: a Biblioteca da UDC dispón dun número ilimitado de licenzas desta base de datos; é dicir, non hai un límite de usuarios concorrentes

Axuda:

Guía