Axuda

Esta sección de axuda web pretende ser unha réplica da páxina inicial da web da biblioteca na que se inclúe en cada apartado (catálogo, RUC, O meu rexistro...) un arquivo PDF a modo de guía-resumo das principais funcionalidades e características de cada recurso.
A maiores, algunhas páxinas intermedias da web (como as dedicadas a bases de datos ou libros electrónicos) conteñen unha icona de "Info" onde tamén se incorpora dita información.