Bibliografía recomendada

Aquí podes consultar a bibliografía recomendada do curso, a través dunha simple busca por materia ou por profesor.

Introduce as primeiras palabras da materia. IMPORTANTE: en galego.

 

 Teclea os apelidos do profesor

 

Tamén podes acceder ás materias dos distintos estudos pinchando en cada un dos seguintes botóns:

Grao en Socioloxía

1º Curso

Antropoloxía social e cultural
Economía política
Estatística aplicada ás ciencias sociais 1
Historia política e social contemporánea
Introdución á ciencia política e da administración
Introdución á socioloxía
Métodos e técnicas de Investigación social
Psicoloxía social
Teoría e historia da poboación
Teoría sociolóxica 1

2º Curso

Análise multivariante de datos sociais
Estatística aplicada ás ciencias sociais 2
Estrutura e cambio social
Relacións internacionais
Sistemas políticos comparados
Socioloxía da educación
Socioloxía do traballo
Socioloxía do xénero
Socioloxía económica e das organizacións
Teoría sociolóxica 2

3º Curso

Análise demográfica
Desviación e control social
Metodoloxía da investigación por enquisas
Política social e servizos sociais
Socioloxía da comunicación e da opinión pública
Socioloxía da familia
Socioloxía da saúde e a enfermidade
Socioloxía do consumo e investigación de mercados
Socioloxía política
Socioloxía urbana e ordeamento do territorio

4º Curso

Acción colectiva e cooperación social
Análise de políticas públicas
Análise sociolóxica de textos e discursos
Crecemento e desenvolvemento económico
Estrutura e cambio social de Galicia
Fontes de datos secundarios para o estudo da sociedade
A función dos recursos humanos na empresa
Globalización, medio ambiente e poboación
Historia das ideas e formas políticas
Metodoloxía da investigación etnográfica
Metodoloxía, técnica e estratexias para o deseño e elaboración de proxectos e traballos de investigación
Proxeccións de poboación
Relacións grupais e intervención psicosocial
Risco, cultura e medio ambiente
Socioloxía da cultura e proxectos socioculturais
Socioloxía das migracións

Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

1º Curso

Austeridade e precariedade na era da globalización
Deseño, xestión e avaliación de políticas sociais
Dimensión ética e procesos educativos na acción social
Fontes de información e técnicas estatísticas para a análise das políticas sociais
Identidade, alteridade e interseccionalidade
Investigación-acción participativa, acción comunitaria e xestión das organizacións sociais
Modelos de provisión do benestar
Pobreza e desigualdade: debates, medicións e identificación de grupos en risco de exclusión
Políticas sociais en perspectiva comparada
Técnicas cualitativas para a análise dos discursos e as realidades sociais

2ª Curso

Aspectos socioeconómicos da vellez
Cambios sociodemográficos e territoriais
Cooperación, migración e desenvolvemento
Distintas formas de violencia contra as mulleres
Diversidade familiar, relacións interxeracionais e mediación familiar
Historia das teorías feministas
Historia e teorías dos movementos migratorios
Integración e convivencia intercultural
Intervención socioeducativa con persoas maiores
Migracións e mercado de traballo
O modelo migratorio español
Orientación socioeducativa para a igualdade
Políticas de atención ás persoas maiores
Políticas de igualdade
Políticas migratorias e dereito das migracións
Xénero e sexualidade. Desafíos e respostas
Xénero, traballo e coidados
Deseño de proxectos e traballos de investigación
Taller de actualización e transferencia

Mestrado Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

1º Curso

Austeridade e precariedade na era da globalización
Deseño, xestión e avaliación de políticas sociais
Dimensión ética e procesos educativos na acción social
Fontes de información e técnicas estatísticas para a análise das políticas sociais
Identidade, alteridade e interseccionalidade
Investigación-acción participativa, acción comunitaria e xestión das organizacións sociais
Modelos de provisión do benestar
Pobreza e desigualdade: debates, medicións e identificación de grupos en risco de exclusión
Políticas sociais en perspectiva comparada
Técnicas cualitativas para a análise dos discursos e as realidades sociais

2ª Curso

Aspectos socioeconómicos da vellez
Cambios sociodemográficos e territoriais
Cooperación, migración e desenvolvemento
Distintas formas de violencia contra as mulleres
Diversidade familiar, relacións interxeracionais e mediación familiar
Historia das teorías feministas
Historia e teorías dos movementos migratorios
Integración e convivencia intercultural
Intervención socioeducativa con persoas maiores
Migracións e mercado de traballo
O modelo migratorio español
Orientación socioeducativa para a igualdade
Políticas de atención ás persoas maiores
Políticas de igualdade
Políticas migratorias e dereito das migracións
Xénero e sexualidade. Desafíos e respostas
Xénero, traballo e coidados
Deseño de proxectos e traballos de investigación
Taller de actualización e transferencia