Inscrición

Prazo aberto ata o o 18 de setembro

Cota

Realizarase unha inscrición institucional por cada Universidade ou entidade participante e ademais unha inscrición individual por cada asistente ás xornadas.

  • Inscrición institucional: 300 €
  • Inscrición individual: 200 €

* Non se realizarán devolucións da cota de inscrición agás que a actividade non se realice por causas imputables á  Universidade.

Proceso de inscrición

1.º Cubrir o formulario de inscrición (un por cada asistente ás xornadas, non sendo preciso cubrir ningún para a inscrición institucional)

2.º Ingresar a cota de inscrición mediante transferencia bancaria cos seguintes datos:

  • BENEFICIARIO: Universidade da Coruña
  • IBAN: ES76 0049 5030 1525 1601 1262
  • CONCEPTO: 33 Jornadas Gerencia / Nome e apelidos participante ou Universidade / entidade

3.º Enviar por correo electrónico a xornadas.xerencia@udc.es a copia do xustificante bancario.

Unha vez efectuados todos os pasos recibirá unha mensaxe de confirmación no enderezo electrónico facilitado no formulario de inscrición. A inscrición non estará efectuada oficialmente ata a recepción da confirmación.
Logo de verificar o ingreso da cota de inscrición, emitirase a correspondente factura que se enviará ao enderezo electrónico facilitado no formulario.