Plácido Lizancos Mora

Placido_lizancosArquitecto (Universidade da Coruña, 1988). Doutor arquitecto con Premio Extraordinario cunha tese sobre a conformación da casa labrega na Galicia contemporánea (2000). Especialista Universitario en Arquitectura para Cooperación ao Desenvolvemento pola Universidad Politécnica de Madrid (2008).
É Profesor Titular de Universidade, con docencia en Análise Arquitectónica na Escola de Arquitectura da Coruña, onde imparte aulas dende 1993.
Nesta institución acometeu proxectos sobre o hábitat humano, abranguendo dende os agros de Galicia e Asturias aos barrios informais da cidade de Maputo (Mozambique) desenvolvendo neles coa Universidade Eduardo Mondlane unha vasta acción de Aprendizaxe-Servizo, a rematar en 2017.

 

Academia.edu: https://coruna.academia.edu/PlacidoLizancosMora
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Placido_Lizancos
Google académico: https://scholar.google.es/citations?user=282Z644AAAAJ&hl=es

 

 

E-Mail: placido.lizancos@udc.es
Teléfono: 981167000 (Ext.5225)