Quen somos

GAUS e o acrónimo de grupo de Arquitectura e Urbanismo Sostible, composto por profesores con docencia na ETSAC pertencentes aos Departamentos de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo e de Representación e Teoría Arquitectónicas.

O seu ámbito de investigación repartese entre as seguintes liñas de traballo:

  • A construción da Galicia urbana
  • Os espazos cotiáns: a casa e o lugar
  • A ordenación e a planificación territorial e espacial a través do análise de equipamentos deportivos
  • A perspectiva de xénero nos estudios e no exercicio da Arquitectura
  • Restitución gráfica do patrimonio construído

Palabras chave:

  • Xénero e arquitectura
  • Levantamento gráfico, patrimonio monumental, patrimonio construído, patrimonio etnográfico
  • Urbanismo; Planeamento; Galicia; Cidade; Urbano; Casa; Lugar; Habitabilidade; Paisaxe; Ordenación; Territorio
  • Deporte; Equipamento