Facultade de Filoloxía

NOVAS [+]

Prácticas extracurriculares de grao na Biblioteca M. González Garcés. Resolución

Simultaneidade. Incorporación en 3.º. Listaxe definitiva de solicitudes admitidas

• TFG. Convocatorias de defensa. Xullo 2018

• Mestrados. TFM. Convocatoria de defensa de xullo.  MILA | iMAES/MIEIA | MLCD

Mestrados. Primeiro prazo de preinscrición. Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas. Mestrado Estudos Ingleses | Mestrado Lingüística | Mestrado Literatura

 Mobilidade internacional. Terceiro prazo de solicitude. Resolución provisoria

Simultaneidade. Incorporación en 3.º. Listaxe provisoria de solicitudes admitidas

Prácticas extracurriculares de grao na Biblioteca M. González Garcés. Convocatoria

Comisión de Cultura. Resolución definitiva de axudas da segunda convocatoria de 2018

Mestrados. Primeiro prazo de preinscrición. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas. Mestrado Estudos Ingleses | Mestrado Lingüística | Mestrado Literatura

Comisión de Cultura. Resolución provisoria de axudas da segunda convocatoria

Prácticas de grao no Concello de Betanzos (PEG/2/1718). Resolución

O investigador Jorge Ledo incorporaráse á Facultade de Filoloxía a través do programa InTalent 

Exposición na biblioteca: O teatro dos nosos avós: coleccións teatrais da primeira metade do século XX

Admisión en graos para continuación de estudos. Prazo

Simultaneidade. Incorporación en 3.º curso. Normativa e prazos

Mestrados. Admisión de estudantes de sistemas universitarios alleos ao español. Listaxes definitivas. Mest. Estudos Ingleses | Mest. Lingüística | Mest. Literatura

TFG. Asignación de tribunais

XXV Premio de Creación Literaria e Ensaio. Resolución

 Mobilidade internacional. Segundo prazo de solicitude. Resolución definitiva e listaxe de agarda

Mestrados. Admisión. Criterios de baremación das solicitudes. M. Est. Ingleses  |  M. Lingüística  |  M. Literatura

Graos. TFG. Composición dos tribunais

Mestrados. TFM. Composición dos tribunais

Axudas para a realización de actividades. Resolución definitiva

Doutoramento. Segundo prazo de admisión. Listaxes definitivas.  Estudos Ingleses  |  Estudos Lingüísticos  |  Estudos Literarios

Mobilidade internacional. Adxudicación definitiva de prazas e listaxe de agarda

Dobre grao en Inglés. Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e orde de prelación

TFM. Datas de solicitude de liña, entrega e defensa.   MLCD  |  MIEIA/iMAES

Tribunais de avaliación por compensación

Prácticas en empresas Erasmus+. Aberta a convocatoria