Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Traballo de Fin de Grao

 

Regulamento do Traballo de Fin de Grao

Anexo I. Solicitude de asignación de liña de traballo e director/a.

Anexo II. Solicitude de defensa e avaliación

Anexo III. Instrucións para a presentación dos traballos

Anexo IV. Calendarios de matrícula, solicitude de asignación etc.

Normas para a presentación dos TFG en versión dixital

 

Preguntas frecuentes

 

Convocatoria ordinaria (xuño e xullo 2018)

Datas de solicitude e adxudicación en ampliación de matrícula, de entrega e de defensa

Composición dos tribunais:  Gr. Español  |  Gr. Galego e Port.  |  Gr. Inglés

Oferta de liñas curso 2017/2018

Asignación de liñas (1.º cuadrimestre):   Listaxe provisoria  |  Listaxe definitiva

 

Oferta de liñas (2.º cuadrimestre)

Asignación provisoria de liñas   |  Asignación definitiva

 

Asignación de tribunais

Grao en Español  | Grao en Galego e Portugués  Grao en Inglés

 

Convocatorias de defensa (xuño)

Grao en Español:    Tribunal 1  |  Tribunal 2 

Grao en Galego e Portugués

Grao en Inglés:    Tribunal 1  |  Tribunal 2  |  Tribunal 3  |  Tribunal 4

 

Convocatorias de defensa (xullo)

Grao en Español:    Tribunal 1  |  Tribunal 2 

Grao en Galego e Portugués

Grao en Inglés:    Tribunal 1  |  Tribunal 2  |  Tribunal 3  |  Tribunal 4

 

 

Convocatoria extraordinaria do 1.o cuadrimestre

Datas de entrega e defensa e composición dos tribunais

Grao en Galego e Port. - Convocatoria de defensa

Grao en Inglés - Convocatoria de defensa

Grao en Español - Convocatoria de defensa