Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Traballo de Fin de Grao

 

Regulamento do Traballo de Fin de Grao

Anexo I. Solicitude de asignación de liña de traballo e director/a.

Anexo II. Solicitude de defensa e avaliación

Anexo III. Instrucións para a presentación dos traballos

Anexo IV. Calendarios de matrícula, solicitude de asignación etc.

Normas para a presentación dos TFG en versión dixital

 

Preguntas frecuentes

 

Oferta de liñas (curso 2016/2017)

Asignación provisoria  |  Asignación definitiva

 

Para alumnado matriculado en ampliación de matrícula

Datas de publicación e adxudicación de liñas

Oferta de liñas

Asignación de liñas:

Grao en Galego e Port.: Listaxe provisoria  |  Listaxe definitiva

 

Convocatoria extraordinaria do 1.º cuadrimestre (curso 2016/2017)

Datas e tribunais

Convocatoria de defensa (Grao en Inglés)

Convocatoria de defensa (Grao en Español)

Convocatoria de defensa (Grao en Galego e Portugués)

 

Convocatorias de xuño e xullo 2017

Datas de entrega e defensa

Composición dos tribunais

Grao en Inglés: Asignación de tribunais

Convocatorias de defensa de xuño 2017

Grao en Español

Grao en Inglés, tribunal 1

Grao en Inglés, tribunal 2

 

Convocatorias de defensa de xullo 2017

Grao en Español

Grao en Galego e Portugués

Grao en Inglés, tribunal 1

Grao en Inglés, tribunal 2