Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación | Calidade


Servizos

 

Administración do centro

Localización: andar 0 do edificio principal

Correo electrónico: administracion.filoloxia@udc.es

Teléfono: 881 011 717  (extensión interna: 1717)

Horario de atención: 08.30-14.30 horas

Persoal

Páxina web

 

Rexistro

Localización: andar 0 do edificio principal (secretaría do decanato)

Correo electrónico: admifil@udc.es

Teléfono: 881 011 833 (extensión interna: 1833)

Horario de atención: 08.30-14.30 horas

Persoal

 

Conserxaría

Localización: andar 0 do edificio principal

Correo electrónico: confilo@udc.es

Teléfono: 881 011 713  (extensión interna: 1713)

Fax: 981 167 151 (extensión interna: 1879)

Horario de atención: 08.00-22.00 horas

Persoal

 

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación (UADI)

Da soporte administrativo aos departamentos e grupos de investigación adscritos ao Centro. Ocúpase tamén de trámites relativos ao doutoramento: información, admisión nos programas etc.

Localización: Edificio de departamentos, 1.º andar

Correo electrónico: uadi.filoloxia@udc.es

Teléfonos: 881 011 893  /  881 011 836  (extensións internas: 1893 / 1836)

Horario de atención ao público:

     8.30-14.30 horas
     Xullo e agosto: 9.00-14.30 horas

Persoal

 

Biblioteca

A biblioteca ocupa catro andares do edificio principal do centro. Prácticamente todos os seus fondos —ao redor de 110 000 volumes e 1 000 títulos de revistas especializadas e de divulgación— son de libre acceso.

Correo electrónico: biblioteca.fil@udc.es

Teléfono: 881 011 712  (extensión interna: 1712)

Horario de apertura: 08.30-21.30 horas

Persoal

Páxina web

 

Reprografía

Localización: primeiro andar, no paso do edificio principal ao anexo.

Ademais, os usuarios do centro dispoñen de unha máquina fotocopiadora sen restricción de horarios no andar -1 da biblioteca. Funciona cunha tarxeta que debe adquirirse no servizo de reprografía.

Correo electrónico: reprografia.fil@udc.es

Teléfono: 881 014 728  (extensión interna: 4728)

Entrega de traballos para imprimir: http://www.reprografianoroeste.com

Horario de atención: 10.00-13.15 h e 16.00-17.00h. Venres pola tarde pechado.

No andar -1 da biblioteca existe tamén un escáner de altas capacidades de libre acceso. O profesorado conta tamén cunha fotocopiadora na biblioteca e outra xunto á conserxaría.

 

Aula Net

É un aula de libre acceso que conta con 25 postos informáticos, impresora de alta capacidade en rede e escáner.

Localización: andar 1 do edificio principal (aula 1.11)

Durante parte do seu horario dispón de dous bolseiros da universidade que prestan asistencia aos usuarios.

Teléfono: 881 011 794  (extensión interna: 1794)

Horario de apertura: 09.00-20.00 horas

 

Sala de traballo

Atópase no primeiro andar, no paso do edificio principal ao anexo, diante do servizo de reprografía. Esta sala está destinada ao traballo en grupo: é de acceso libre e conta con tomas eléctricas nos seus 50 postos de traballo e conexión wi-fi (como todo o centro).

Horario de apertura: 08.30-20.30 horas.

 

Cafetaría e comedor

Está situada no andar 0, entre o edificio principal e o anexo. Accédese a ela desde o aparcadoiro da Facultade e desde o interior do edificio principal.

Teléfono: 881 014 736  (extensión  interna: 4736)

Horario de apertura: 08.30-20.00 horas.

 

Servizos informáticos

Atención telefónica: extensión 2222 (8.00-20.00 h)

Técnico informático na facultade: andar 1 do edificio principal, despacho 1.12, extensión 4733

Persoal con sede na facultade


Negociado de Asuntos Económicos

Localización: andar 0 do edificio principal (dependencias do decanato)

Correo electrónico: eco5040@udc.es

Teléfono: 881 011 716 (extensión interna: 1716)

Persoal