Memoria anual do Centro

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Licenciaturas  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Memoria anual do Centro

 

A Memoria anual é un documento elaborado polo secretario da Facultade e faise público após a súa aprobación en Xunta de Facultade.

Nela recóllense as actividades realizadas durante o ano natural e os resultados alcanzados durante ese período.

 

• Tamén é posíbel consultar as memorias de anos anteriores: 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012.