Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


 

Welcoming Session for International Students
Jornada de acogida para alumnado internacional

6 de septiembre de 2019, viernes, 12.30 h


Facultad de Filología

Salón de Grados (primer piso - first floor)