Facultade de Filoloxía

NOVAS [+]

Mestrados. Primeiro prazo de preinscrición. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas. Mestrado Estudos Ingleses | Mestrado Lingüística | Mestrado Literatura

Comisión de Cultura. Resolución provisoria de axudas da segunda convocatoria

Prácticas de grao no Concello de Betanzos (PEG/2/1718). Resolución

O investigador Jorge Ledo incorporaráse á Facultade de Filoloxía a través do programa InTalent 

Exposición na biblioteca: O teatro dos nosos avós: coleccións teatrais da primeira metade do século XX

Admisión en graos para continuación de estudos. Prazo

Simultaneidade. Incorporación en 3.º curso. Normativa e prazos

Mestrados. Admisión de estudantes de sistemas universitarios alleos ao español. Listaxes definitivas. Mest. Estudos Ingleses | Mest. Lingüística | Mest. Literatura

TFG. Asignación de tribunais

XXV Premio de Creación Literaria e Ensaio. Resolución

 Mobilidade internacional. Segundo prazo de solicitude. Resolución definitiva e listaxe de agarda

Mestrados. Admisión. Criterios de baremación das solicitudes. M. Est. Ingleses  |  M. Lingüística  |  M. Literatura

Graos. TFG. Composición dos tribunais

Mestrados. TFM. Composición dos tribunais

Axudas para a realización de actividades. Resolución definitiva

Doutoramento. Segundo prazo de admisión. Listaxes definitivas.  Estudos Ingleses  |  Estudos Lingüísticos  |  Estudos Literarios

Mobilidade internacional. Adxudicación definitiva de prazas e listaxe de agarda

Dobre grao en Inglés. Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e orde de prelación

TFM. Datas de solicitude de liña, entrega e defensa.   MLCD  |  MIEIA/iMAES

Tribunais de avaliación por compensación

Prácticas en empresas Erasmus+. Aberta a convocatoria