ACTIVIDADES DE REFORZO CURRICULAR

Facultade de Enfermaría e Podoloxía

 2017 - 2018

I OBRADOIRO PRÁCTICO DE DISECCIÓN ANATÓMICA: PÉ E NOCELLO. CONCEPTOS BÁSICOS DE CIRUXÍA

 (05-06 de maio de 2018)

 

Obxectivo do Seminario:

 O obxectivo fundamental do Obradoiro es que o estudante poida familiarizarse e repasar, mediante a visualización e identificación das estructuras anatómicas, coa organización tridimensional da anatomía do pé, aplicando para elo os coñecementos teóricos da anatomía descriptiva, topográfica sobre peza cadavérica.

 

- Programa do Obradoiro: Descarga do Programa

 

 

I SEMINARIO DE REDACCIÓN CIENTÍFICA

(14-15 de decembro de 2017)

 

Obxectivo do Seminario:

Ofrecer aos alumnos técnicas e ferramentas básicas que lles permitan mellorar a redacción e escritura científica. 

 

- Programa do Seminario: Descarga do Programa

- Formulario de Preincripción: Descarga do Formulario

- Listado de asistentes: 14-12-2017      15-12-2017