Promocións Ano 2017

Proposta de termarios revisados pola xerencia e enviados o 04.06.2018

 

Subgrupo A1

Prevención de Riscos Laborais

Arquitecto Técnico

Informática

Secretario Técnico SIC

Documentalista

 

Subgrupo A2

Deseño Gráfico

Informática

Xefe de Taller

Audiovisuais

 

Subgrupo C1

Conserxe

Mantementos

 

Convocatoria

Proposta Convocatoria Promoción Interna 2017

 

Normas específicas

Proposta de normas específicas Subgrupo A1

Proposta de normas específicas Subgrupo A2

Proposta de normas específicas Subgrupo C1

 

Proposta de temarios revisados pola xerencia e enviados o 16.04.2018

 

Subgrupo A1

 

Arquitecto Técnico
Documentalista
Técnico Superior Informática
Secretario Técnico SIC
Técnico Superior Prevención de Riscos

 

 

Subgrupo A2

Técnico Grao Medio Diseño Gráfico SIC
Técnico Grao Medio Informática
Técnico Grao Medio Medios Audiovisuais
Técnico Grao Medio Secretario Técnico OTRI
Técnico Grao Medio Xefe de Taller

 

Os temarios dos Subgrupos C1 e C2 son os mesmos que os da primeira convocatoria do ano 2016

 

 

Proposta de temarios enviados pola xerencia o 22.01.2018

 

Subgrupo A1

 

 

Subgrupo A2

 

 Os temarios dos Subgrupos C1 e C2 son os mesmos que os da primeira convocatoria do ano 2016