Promocións Ano 2016

Convocatoria do proceso de formación

Revisión dos temarios. Acordos acadados por unanimidade na reunión da Xunta de Persoal de 17 de marzo de 2016, e pendentes de revisar coa Xerencia. As modificacións propostas na parte específica comunicarémosvolas cando concretemos todos os temarios.

• Proposta de modificación nos temas comúns por subgrupos

Proposta de convocatorias remitidas pola Xerencia para revisión da Xunta de Persoal. Faltan as convocatorias das Escalas Técnicas.

• Escalas Especiais
• Escalas Xerais

Temarios revisados pola Xunta de Persoal e enviados á Xerencia.

Escala Xeral
Xestión
Administrativo
Escala Bibliotecas
Facultativo
Axudante
Escala Técnica
Conserxe
Auxiliar de Servizo
Especialista de Correos
Especialista de Oficios
Condutor
Telefonista
Mariñeiro
Socorrista

 

Baremo para a fase de concurso da promoción interna, revisado pola Xunta de Persoal e enviado á Xerencia.


Temarios definitivos acordados o día 06.05.2016

Escala Xeral

Xestión
Administrativo

Escala Bibliotecas

Facultativo
Axudante

Escala Técnica

Conserxe
Auxiliar de Servizo
Especialista de Correos
Especialista de Oficios
Condutor
Telefonista
Mariñeiro
Socorrista