Mestrado Interuniversitario en Xestión e Planificación Portuaria e Intermodalidade

  

Título Universitario Propio de Posgrao a que da lugar
Mestrado Interuniversitario en Xestión e Planificación Portuaria e Intermodalidade

  

 

 Data de aprobación  Duración  Prazas  Créditos ECTS Prezo  Bolsas 
  Anual  20-30 60  

 7.500 €

 Traballador Portos do Estado 100 %

Alumnos das Autoridades Portuarias 50 %

Outros alumnos, ata o 50 %

 

 

Ficha do curso

Mestrado Interuniversitario en Xestión e Planificación Portuaria e Intermodalidade