Curso de Formación Específica de Posgrao en Introdución e Iniciación ao Coaching

  

Diploma Universitario de Posgrao a que da lugar
Diploma de Formación Específica de Posgrao en Introdución e Iniciación ao Coaching

  

 

 Data de aprobación  Duración  Prazas  Créditos ECTS Prezo 
  Semestral

10-20

15-25

6,50

 490 € (Virtual)

 650 € (Presencial)

 

Fichas dos cursos:

Curso de Formación Específica de Posgrao en Introdución e Iniciación ao Coaching (Virtual)

Curso de Formación Específica de Posgrao en Introdución e Iniciación ao Coaching (Presencial)
 

 

Información:

Eduardo Guillén Solórzano

E-mail: edugs@udc.es

 

Manuel Martínez Carballo

E-mail: manuel.martinez.carballo@udc.es

 

Matrícula na Fundación Universidade A Coruña (FUAC)