Curso de Formación Específica de Posgrao en Cooperación e Educación ao Desenvolvemento

  

Diploma Universitario de Posgrao a que da lugar
Diploma de Formación Específica de Posgrao en Cooperación e Educación ao Desenvolvemento

  

 

 Data de aprobación  Duración  Prazas  Créditos ECTS Prezo 
 28/06/2016 Anual 5-30  6

50 €

 

Ficha do curso:

Curso de Formación Específica de Posgrao en Cooperación e Educación ao Desenvolvemento

 

 

Información:

Lorena Rilo Pérez

Tlf.: 981167000 ext.: 1752

e-mail: ocv@udc.es

Matrícula na Fundación Universidade A Coruña (FUAC)