Curso de Especialización en Coaching

  

Título Universitario Propio de Posgrao a que da lugar
Especialista Universitario en Coaching

  

 

 Data de aprobación  Duración  Prazas  Créditos ECTS Prezo  Bolsas 
  Anual 10-40 25

 1.600 € (Presencial)

 800€ (Virtual)

 800 €*

 400 €

 * Alumnos procedentes do C.F.E.P. en Introdución e Iniciación ao Coaching da UDC 1300 €

 

Ficha do curso:

Curso de Especialización en Coaching (Presencial)

Curso de Especialización en Coaching (Online)
 

Información:

Manuel Martínez Carballo: manuel.martinez.carballo@udc.es

Eduardo Guillén Solórzano: edugs@udc.es