Curso de Especialización en Análise do Xogo e Actualización Profesional do Adestrador-Analista no Fútbol

  

Título Universitario Propio de Posgrao a que da lugar
Especialista Universitario en Análise do Xogo e Actualización Profesional do Adestrador-Analista no Fútbol

  

 

 Data de aprobación  Duración  Prazas  Créditos ECTS Prezo  Bolsas 
  Bienal 15-25 25

 1.300 €

 650 €

 

Ficha do curso:

Curso de Especialización en Análise do Xogo e Actualización Profesional do Adestrador-Analista no Fútbol

 

Información:

Tel.: 981 167 000 ext. 4031

E-mail: avales@udc.es