Preparación lingüística

Curso de preparación en IA

1

Dominio do idioma antes

2

Dominio de idioma despois

3