Experiencia persoal

Valoración académica

1

Valoración persoal

2

Motivación para traballar no extranxeiro

3

Estancia positiva para a carreira

4

Valoración RRII IO

5

Valoración RRII IA

6

Valoración tutor IO

7

Valoración tutor IA

8

Valoración global erasmus

9